۱۹۰۰۰۰ تومان

موضوع اصلی اسرار میلیونرها بررسی روش‌های متفاوت برای کسب ثروت توسط افراد رده اول موفقیت در جهان می‌باشد. در این مجموعه با افراد ارزشمندی همچون ایلان ماسک، جف بزوس، جیم رون و غیره صحبت شده و مهمترین نکات جهت کسب ثروت و موفقیت در هر کسب و کاری که داریم توسط این افراد بیان شده است.

اسرار میلیونرها
اسرار میلیونرها

۱۹۰۰۰۰ تومان