190000 تومان

موضوع اصلی اسرار میلیونرها بررسی روش‌های متفاوت برای کسب ثروت توسط افراد رده اول موفقیت در جهان می‌باشد. در این مجموعه با افراد ارزشمندی همچون ایلان ماسک، جف بزوس، جیم و غیره صحبت شده و مهمترین نکات جهت کسب ثروت و موفقیت در هر کسب و کاری که داریم توسط این افراد بیان شده است.

اسرار میلیونرها
اسرار میلیونرها

190000 تومان